Vertel een vriendin 

Vertel een vriendin


Tip een bekende of deel het in je eigen netwerk!

TalentWoman is ontstaan omdat de praktijk heel duidelijk liet zien dat er veel moeders zijn die stress hadden. Deze stress zich opstapelde en ze hier lastig vanaf kwamen. Dit bleek niet alleen voor moeders te gelden, maar ook veel vrouwen in het bedrijfsleven hebben hier last van.

Dit vroeg om een eigen aanpak en aandacht in de vorm van TalentWoman.


Onze heritage
 
TaletnWoman bouwt voort op onze eerdere werkzaamheden en ervaringen die we in de afgelopen 30 jaar opgedan hebben. Hier komen we vandaan.


De Opvoedcoach had in de jaren "90 het uitgangspunt: “Een gelukkig kind en gezelligheid thuis”.
De passie en missie van de opvoedcoach was om ouders te ondersteunen bij het verwezenlijken van de droom die ze voor hun kinderen hebben; geborgenheid, geluk en een gezellig gezinsleven met erkenning voor ieders verhaal en het verder inzetten en ontwikkelen van ieders unieke aangeboren talenten.


TalentKids
is tegelijkertijd met TalentWoman opgericht. Wij kwamen tot de ontdekking dat beide partijen evenveel aandacht nodig hadden, maar toch andere problematieken kenden. Tegelijkertijd beseffen wij ons ook terdege dat je moeders en kind niet echt los van elkaar kan zien.

Talentkids zet het kind en zijn talenten centraal. Als een kind kan ontdekken wat zijn talenten zijn en hoe hij deze in kan zetten, om met een lastige situatie om te gaan, wordt hij sterk en zelfzeker. 

Wij gaan met het kind op zoek naar zijn belevingswereld, zijn verhaal. Dit verhaal vertalen we naar ouders toe en gezamenlijk zetten we stappen, richting de oplossing. We kiezen bewust voor oplossingen die in lijn liggen met hun natuurlijke aanleg en doen dit op een zodanige wijze, dat het kind daar zijn hele leven profijt van heeft.

Als wij ons afstemmen op onze kinderen zullen zij, ons elke keer weer verassen door hun talenten en gespaard blijven voor stress en of erger Burn-out. Om dat wel te laten gebeuren hebben wij al onze ervaring, kennis en recente inzichten gebundeld tot een nieuwe methodiek: “Talentkids”.


TalentProfs
is ontstaan vanuit de vraag van professionals die graag ook volgens onze succesvolle talentgerichte aanpak wilde werken. TalentProfs richt zich op coaches, therapeuten, hulpverleners en leerkrachten. 

TalentProfs biedt geaccrediteerde workshops en trainingen aan, zowel via open inschrijving als in-company. Daarnaast biedt TalentProfs supervisie en coaching trajecten voor hulpverleners die vragen hebben m.b.t. hun eigen ontwikkeling, loopbaan en gezondheid. Al onze activiteiten worden verzorgd door de beste professionals uit het vakgebied. Altijd onder supervisie van de oprichtster van TalentProfs; drs. Nelly ter Voert.

De meeste workshops en trainingen zijn geaccrediteerd door diverse beroepsverenigingen en overkoepelende organisaties. Op maat gemaakte trainingen behoren ook tot de mogelijkheden.